TEAM BUILDING U HERCEGOVINI (MOSTAR-BLAGAJ-RUIŠTA)

TEAM BUILDING U HERCEGOVINI(MOSTAR-BLAGAJ-RUIŠTA) 27-28.10.2018.

Ispod vrhova Prenja uz muziku ,ispratili smo u penziju našu  kolegicu I proslavili rođendan.