Kontaktirajte nas:

Centrala

Envera Šehovića 34
71000 Sarajevo
Novo Sarajevo
Tel: 033 719 400
Tel: 033 719 402
Fax: 033 719 401
e-mail: plastron@bih.net.ba
ID broj: 4200338190003
Sparkasse Bank d.d. Sarajevo
1990490053580325
IK banka d.d. Zenica
1344701000013339
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
1610000073560058