Najčešća pitanja - Plastron d.o.o.
1. Da li datum fiskalnog računa može biti drugačiji od datuma Porezne fakture?
2. Kako se obračunava naknada za korištenje službenog automobila u privatne svrhe?
3. Koliki je minimalni osnovni kapital za d.o.o.?