Reference - Plastron d.o.o.
KompanijeAmbasadePorezno zastupanje

  • Računovodstveno – finansijske usluge;
  • Obračun indirektnih poreza( PDV obračun,povrat)
  • Obračuna svih direktnih poreza
  • Revizija projekata

  • Porezno savjetovanje;
  • Savjetovanje u vezi sa svim Zakonima
  • Pravne usluge
  • Obračun plata i doprinosa, personalna evidencija (odjave, prijave,
    rješenja, personalni dosijei, prava iz radnih odnosa)