Tačnost, blagovremenost, zaštita i tajnost podataka

Mi pružamo uslugu obračuna plate koja je bazirana na potrebama i zahtjevima klijenta a sve u skladu sa Zakonskom regulativom FBiH ,RS, DB. Mi ćemo prilagoditi sistem obračuna plata prema vama, kako biste imali brži i jednostavniji pristup svim potrebnim informacijama i kako bi vaši uposlenici bili zadovoljni. Naš operativni sistem obračuna plate je prilagođen drugim operativni računovodstveno-finasijskim programima, NAVISION, AXAPTA, SAP.

Posjedujemo policu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Uveli smo DMS,digitalizaciju kompletne dokumentacije i uvezali sa ERP.

  • Kontinuirano stručno usavršavanje
  • Obrada podataka u najsavremenijim programima
  • Mogućnost kompletnog obavljanja usluge internetom
  • Uvijek smo u toku pripreme novih zakonskih rješenja
  • Osiguranje od odgovornosti za sve usluge koje pružamo
  • Čuvanje poslovne tajne