Znanje, ažurnost, kontrola, odgovornost

Nudimo računovodstvene usluge koje se bave svim rutinskim računovodstvenim funkcijama koje inače zauzimaju previše vašeg vremena, što omogućava da se više fokusirate na razvijanje vašeg poslovanja. Naša efikasna računovodstvena usluga će vam pomoći da gledate u budući razvoj vašeg biznisa, umjesto da se brinete za prošlost. Naši operativni računovodstveni programi sa više licenci su NAVISION i PANTHEON, a radimo i u drugim računovodstvenim programima.

Posjedujemo policu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Uveli smo DMS,digitalizaciju kompletne dokumentacije i uvezali sa ERP.

  • Kontinuirano stručno usavršavanje
  • Obrada podataka u najsavremenijim programima
  • Mogućnost kompletnog obavljanja usluge internetom
  • Uvijek smo u toku pripreme novih zakonskih rješenja
  • Osiguranje od odgovornosti za sve usluge koje pružamo
  • Čuvanje poslovne tajne