Zahvalnica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za uspješnu saradnju

Zahvalnica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za uspješnu saradnju