Sigurnos, povjerljivost, odgovornost

Privredna društva koja nemaju sjedište niti stalnu poslovnu jedinicu u BiH, a koja pružaju usluge u BiH prema Zakonu o PDV -u, član 60. i član 7. Pravilnika o registraciji moraju se registrovati i imenovati svog poreznog punomoćnika u BiH, koji ima sjedište u BiH i koji se smatra obveznikom PDV-a u BiH. Mi vršimo registraciju, praćenje projekata ,izrada mjesečnih PDV izvještaja , deregistraciju poreznog zastupanja.

Posjedujemo policu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Uveli smo DMS,digitalizaciju kompletne dokumentacije i uvezali sa ERP.

  • Kontinuirano stručno usavršavanje
  • Obrada podataka u najsavremenijim programima
  • Mogućnost kompletnog obavljanja usluge internetom
  • Uvijek smo u toku pripreme novih zakonskih rješenja
  • Osiguranje od odgovornosti za sve usluge koje pružamo
  • Čuvanje poslovne tajne