Obračun plate FBiH – neto u bruto
Unesite Neto platu KM
Unesite Lični odbitak KM
Bruto plata KM
Doprinosa na teret zaposlenika KM
Doprinos za PIO KM
Doprinos za zdravstvo KM
Doprinos za nezaposlenost KM
Doprinos na teret poslodavca KM
DOPRINOS ZA PIO (3x6%) KM
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (3x4%) KM
DOPRINOS ZA NEZAPOSLENOST (3x0.5%) KM
OSNOVICA ZA POREZ NA DOHODAK (3-4-2) KM
POREZ NA DOHODAK (12x10%) KM
PLATA NA ISPLATU (3-4-13) KM
POSEBNA NAKNADA ZA PRIRODNE I DR. NESREĆE (14x0.5%) KM
OPŠTA VODNA NAKNADA (14x0.5%) KM
PODSTICAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA (3x0.5%) KM
UKUPAN TROŠAK KM
REKAPITULACIJA POREZA I DOPRINOSA
DOPRINOSI ZA PIO KM
DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO KM
DOPRINOSI ZA NEZAPOSLENOST KM
POREZ NA DOHODAK KM
POSEBNA NAKNADA ZA PRIRODNE I DR. NESREĆE KM
OPŠTA VODNA NAKNADA KM
POTICAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA KM
Podijeli
Podijeli
Pošalji
Podijeli
Podijeli

Posljednje novosti